Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 985

1. Mülkiyet karinesi

II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması

1. Mülkiyet karinesi

Madde 985 - Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır.

Önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o taşınırın maliki sayılırlar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 13. HD, T: 18.03.2003, E: 2002/13829, K: 2003/3132:

“… Dosyada yer olan delil ve belgelerden davalının kötüniyetli olduğu ispat edilememiştir. Kaldı ki Medenî Kanunun 985. maddesi gereğince taşınır malın zilyedi onun maliki sayılır. Davalılardan Ali Kaan D. taşınır nitelikteki biçerdöveri zilyedinden satın aldığına göre getirilen bu hak karinesinden de istifade eder. Açıklanan bu nedenlerle temyiz eden davalı yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Hakkın himayesi

1- Mülkiyet karinesi

Madde 898

Menkul bir şeyin zilyedi onun maliki addolunur. Evvelki zilyedler dahi zilyedliklerinin devamı müddetince o şeyin maliki addolunur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 898 inci maddesini karşılamakladır. Maddenin konu başlığı “Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması” biçiminde ifade edilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Ancak kaynak Kanunun 830 uncu1 maddesine uygun olarak madde iki fıkra halinde düzenlenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Rechtsschutz

1. Vermutung des Eigentums

Art. 930

1 Vom Besitzer einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er ihr Eigentümer sei.

2 Für jeden früheren Besitzer besteht die Vermutung, dass er in der Zeit seines Besitzes Eigentümer der Sache gewesen ist.

2-) CCS:

II. Protection du droit

1. Présomption de propriété

Art. 930

1 Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.

2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

 


1   Gerekçedeki bu ifadeyi “… 930 uncu …” olarak anlamak gerekmektedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X