Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 878

2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi

2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi

Madde 878 - İyileştirme, kamu kurum veya kuruluşunun katkısı olmaksızın yapılmış ise, rehinli alacağın en çok beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenmesi gerekir.

Alacağın veya yıllık taksitlerin muaccel olmasından beş yıl sonra rehin hakkı sona erer ve sonraki alacaklılar sıralarına göre ilerlerler.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Alacağın ve rehnin sukutu

Madde 793

Devletin yardımı olmaksızın icra edilen arazi ıslahatında masraf hisselerine karşılık olarak kaydolunan borç, resülmalin yüzde beşinden az olmamak üzere senevi taksitlerle ödenir. Rehin hakkı gerek alacak gerek senevi taksitler hakkında bunların muaccel oldukları tarihten itibaren üç sene sonra sakıt olur. Sonra gelen alacaklılar, sıralarına göre ileri geçerler.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 793 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddenin “Alacağın ve rehnin sukutu” şeklindeki kenar başlığı içeriğine uygun olarak “Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddeyle ıslah kredileri için öngörülen öncelikli rehin hakkının azamî süresi ve sona ermesi düzenlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Tilgung der Schuld und des Pfandrechtes

Art. 821

1 Wird die Bodenverbesserung ohne staatliche Subvention durchgeführt, so ist die Pfandschuld durch Annuitäten von wenigstens 5 Prozent der eingetragenen Pfandsumme zu tilgen.

2 Das Pfandrecht erlischt für die Forderung und für jede Annuität nach Ablauf von drei Jahren seit Eintritt der Fälligkeit, und es rücken die nachfolgenden Pfandgläubiger nach.

2-) CCS:

2. Extinction de la créance et du gage

Art. 821

1 Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’Etat, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 pour cent du capital.

2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X