Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 854

a. Taşınmaz tek ise

2. Belirli olma

a. Taşınmaz tek ise

Madde 854 - Rehin kurulurken, konusu olan taşınmazın belirtilmesi gerekir.

Bölünen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmedikçe rehne konu olamaz.

 I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Merhunun tâyini

a) Gayrimenkul bir ise

Madde 769

Rehnin tesisi zamanında rehin ile takyit olunan gayrimenkul, tahsisen tâyin edilmek lâzımgelir. Taksim keyfiyeti tapu sicilinde gösterilmiş olmadıkça bir gayrimenkulün parçaları rehin ile takyit olunamaz.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 769 uncu maddesini karşılamaktadır.

İsviçre Medenî Kanununun 797 nci maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Maddede “parsel” deyiminin kullanılış amaç ve nedeni 792 nci maddenin gerekçesinde açıklandığından burada tekrara gerek duyulmamıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Bestimmtheit

a. Bei einem Grundstück

Art. 797

1 Bei der Errichtung des Grundpfandes ist das Grundstück, das verpfändet wird, bestimmt anzugeben.

2 Teile eines Grundstückes können, solange dessen Teilung im Grundbuch nicht erfolgt ist, nicht verpfändet werden.

2-) CCS:

2. Désignation

a. De l’immeuble unique

Art. 797

1 L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.

2 Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X