Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 828

1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi

III. Sona ermenin sonuçları

1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi

Madde 828 - Üst hakkı sona erince yapılar, arazi malikine kalır ve arazinin bütünleyici parçası olur.

Bağımsız ve sürekli üst hakkı tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmişse, üst hakkı sona erince bu sayfa kapatılır. Taşınmaz olarak kaydedilmiş olan üst hakkı üzerindeki rehin hakları, diğer bütün hak, kısıtlama ve yükümlülükler de sayfanın kapatılmasıyla birlikte sona erer. Bedele ilişkin hükümler saklıdır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Sürenin sona ermesinin sonuçları

1- Yapı mülkiyetinin malike geçmesi

Madde 751 / b

(3678 sayılı ve 14.11.1990 tarihli Kanunun 18. maddesiyle eklenen madde) 1 Üst hakkının süresi sona erince mevcut yapılar gayrimenkulün mütemmim cüzü olur ve malikine kalır.

Üst hakkı tapu kütüğüne ayrı bir gayrimenkul olarak kaydedilmişse, sürenin sonunda bu sahife kapatılır. Ayrı bir gayrimenkul olarak kaydedilen, üst hakkı üzerinde mevcut rehin hakları, diğer bütün hak, takyit ve yükümlülükler de sahifenin kapatılmasıyla birlikte sona erer. 751/c maddesi hükmü saklıdır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 75l/b maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanununun 779c maddesinden yararlanılarak kaleme alınan maddede, üst hakkının sona ermesi hâlinde arazideki yapıların hukukî akıbeti belirlenmiştir. Bilindiği gibi üst hakkı, bütünleyici parça kuralına bir istisna oluşturmaktadır. Üst hakkı sona erince, hâliyle bütünleyici parça kuralı uygulama alanına girecek; böylece bu hakka dayanılarak arazide yapılan yapılar da arazinin bütünleyici parçası olarak arazi malikine ait olacaktır. Aynı şekilde, taşınmaz olarak kaydedilen üst hakkı sona erince de, bu sayfa kapatılacak ve bu sayfada yer alan üst hakkı üzerindeki tüm sınırlı aynî haklar, kısıtlamalar ve yükümler de sona erecek; ancak bedele ilişkin hükümler saklı olacaktır. Bu düzenleme yürürlükteki metinden farklı olarak sadece sürenin geçmesiyle değil tüm sona erme hâllerini kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Folgen des Ablaufs der Dauer

1. Heimfall

Art. 779c

Geht das Baurecht unter, so fallen die bestehenden Bauwerke dem Grundeigentümer heim, indem sie zu Bestandteilen seines Grundstückes werden.

2-) CCS:

IV. Effets à l’expiration de la durée

1. Retour des constructions

Art. 779c

A l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.1   RG. 23.11.1990; S: 20704.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X