Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 481

II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması

II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması

Madde 481 - Vasi, vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması hâlinde görevinden çekilmek zorundadır.

Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir; ancak, önemli sebeplerin varlığı hâlinde görevine devam etmek zorundadır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Ehliyetsizlik veya mazeret

Madde 425

Vasi, ehliyete mâni veya vasilikle telifi gayri kabil bir sebebin hudusunda, istifa ile mükelleftir. Kanuni bir itizar sebebi tahaddüs etse bile, fevkalâde bir hal olmadıkça vasi, müddetinin hitamından evvel istifa edemez.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 425 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin birinci fıkrası “vasiliğe engel bir sebebin” ortaya çıkması hâlinde vasinin görevinden çekilmek zorunda olduğunu hükme bağlamaktadır. Buradaki “vasiliğe engel bir sebep” deyimi, yürürlükteki metinde yer alan “ehliyete mani veya vasilikle telifi gayrikabil sebebi” içerecek genişlikte bir kavramdır.

Maddenin ikinci fıkrasında, bir kaçınma sebebinin ortaya çıkması durumunda vasinin görev süresinin bitiminden önce görevinden alınmasını isteme olanağı tanınmaktadır. Ancak önemli sebepler varsa vasi süresinin sonuna kadar görevine devam etmekle yükümlüdür.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Eintritt von Ausschliessungs- oder Ablehnungsgründen

Art. 443

1 Tritt während der Vormundschaft ein Ausschliessungsgrund ein, so hat der Vormund das Amt niederzulegen.

2 Tritt ein Ablehnungsgrund ein, so kann der Vormund in der Regel die Entlassung vor Ablauf der Amtsdauer nicht verlangen.

2-) CCS:

II. Incapacité ou dispense

Art. 443

1 Le tuteur est tenu de résigner ses fonctions, s’il survient une cause d’incapacité ou d’incompatibilité.

2 S’il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu’elles soient expirées.

 

Not: TMK.m.481/f.2, İMK.m.443’ten farklıdır. İMK.443/f.2’ye göre vasi bir kaçınma sebebi ortaya çıksa dahi kural olarak görev süresinin sona ermesinden önce görevden ayrılmayı talep edemez.  Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 443. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X