Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 466

A. Özen yükümü

Dördüncü Ayırım 1

Vesayet Organlarının Sorumluluğu

 

A. Özen yükümü

Madde 466 - Vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan diğer kişiler, bu görevlerini yerine getirirlerken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlüdürler.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 25.12.2003, E: 2003/16223, K: 2003/17337:

“… Dava azledilen vasinin sorumlu olacağı miktarın belirlenmesine yöneliktir. Vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan kişiler bu görevlerini yerine getirirken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlüdürler (MK.m.466) Vasi görevi yerine getirirken kusurlu davranışıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumludur. (MK.m.467) Vasi belli dönemlerde vesayet makamına hesap vermekle yükümlüdür. (Tüzük md.21) Vesayet son(a) erince vasi tarafından kesin hesabın verilmesi zorunludur. (Tüzük madde 31) …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A UMUMİYET İTİBARİYLE

I. Vasi

II. Vesayet idarelerinin mesuliyeti

Madde 409

Vasi ve vesayet daireleri, vazifelerinin ifasında müdebbir bir müdür gibi hareketle mükelleftirler ve kasit veya ihmal ile sebebiyet verdikleri zararlardan mes’uldürler.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 409 uncu maddesini karşılamaktadır.

Maddede öngörülen özen iyi bir yönetimin gerektirdiği özendir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Vierter Abschnitt: Die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe

A. Im allgemeinen

I. Vormund und Behörden

Art. 426

Der Vormund und die Mitglieder der vormundschaftlichen Behörden haben bei der Ausübung ihres Amtes die Regeln einer sorgfältigen Verwaltung zu beobachten und haften für den Schaden, den sie absichtlich oder fahrlässig verschulden.

2-) CCS:

Chapitre IV: De la responsabilité des organes de la tutelle

A. En général

I. Tuteur et autorités

Art. 426

Le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d’observer, dans l’exercice de leurs fonctions, la diligence d’un bon administrateur; ils sont responsables du dommage qu’ils causent à dessein ou par négligence.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 426. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   Dördüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Dördüncü Fasıl / Vesayet uzuvlarının mesuliyeti” şeklinde idi.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X