Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 193

I. Genel olarak

D. Eşlerin hukukî işlemleri

I. Genel olarak

Madde 193 - Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

F 1 KARI KOCA ARASINDAKİ HUKUKİ MUAMELELER VE KOCA LEHİNE İCRA OLUNAN MUAMELELER

Madde 169

Karı koca arasındaki her nevi hukuki tasarruf caizdir. Karının şahsi mallarına veya mal ortaklığı usulüne tabi mallara dair karı koca arasındaki hukuki tasarruflar, sulh hâkimi tarafından tasdik olunmadıkça muteber olmaz.

Koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan borçlar için dahi hüküm böyledir.

Not: Türk Kanunu Medenîsi’nin 169. maddesinin 2. fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin T: 28.12.1999, E: 1999/47, K: 1999/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir (RG. 10.03.2000; S: 23989). Ayrıca belirtmek gerekir ki, hüküm, Türk Medenî Kanunu’nun 193. maddesine ancak 1. fıkrasının 1. cümlesi itibariyle paraleldir.

II-) Madde Gerekçesi:

1984 tarihli Öntasarının 156 nci maddesinden alınmıştır.

Maddede, eşler arasında kabul edilen eşitlik prensibi uyarınca, kadının bazı hukukî işlemleri için hâkimden izin almasına gerek görülmediği gibi eşler arasında cebrî icra yasağı ve istisnalarını muhafaza etmeye de gerek görülmemiştir. Eşler de birbirlerine karşı borçlarını ifa etmeli, aksi hâlde sonuçlarına katlanmalıdır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

H. Rechtsgeschäfte der Ehegatten

I. Im allgemeinen

Art. 168

Jeder Ehegatte kann mit dem andern oder mit Dritten Rechtsgeschäfte abschliessen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

2-) CCS:

H. Actes juridiques des époux

I. En général

Art. 168

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Sait Kemal Mimaroğlu; Evli Kadının Kocası Menfaatine Üçüncü Kişilerle Yaptığı İltizam Muameleleri, Ankara, 1961.1   Düstur’da bu kenar başlık “(V)” şeklindedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X